04 / 07 / 2022

Η βίαιη επαναπροώθηση του Ζακαρία Μπελμουντέν

αστυνομική βία

21 / 03 / 2022

Το Πέραμα δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό – Μέρος Β΄

Η ΕΛ.ΑΣ υποχρεούται να αντιμετωπίζει πειθαρχικά τους αστυνομικούς που αυθαιρετούν ή ασκούν υπέρμετρη βία. Δεν το κάνει. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει την εξουσία να την υποχρεώσει και η πολιτική ηγεσία είναι απρόθυμη να λύσει το πρόβλημα.

Διαβάστε

25 / 10 / 2021

Το Πέραμα δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό — Μέρος Α΄

Η καταδίωξη με καταιγισμό πυρών από αστυνομικούς, που οδήγησε στον θάνατο του νεαρού άντρα, εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες με μια σημαντική υπόθεση για το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας, στην οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα το 2004. Η υπόθεση Μακαρατζή ήταν η δεσπόζουσα σε μια ομάδα υποθέσεων του ΕΔΔΑ οι οποίες αφορούν παράνομη βία των ελληνικών διωκτικών αρχών και την αποτυχία τόσο των πειθαρχικών όσο και των δικαστικών διαδικασιών να την περιορίσουν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης εξακολουθεί να ζητά από την Ελλάδα να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της αστυνομικής βίας.

Διαβάστε