15 / 06 / 2023

800 εκατ. στην Ελλάδα για διαχείριση συνόρων. Μόλις 600 χιλ. για έρευνα και διάσωση.

Ευρώπη