Το Solomon ασκεί ερευνητική δημοσιογραφία με μόνο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Εάν μπορείτε, ενισχύστε το έργο μας με μια συνδρομή.


Η χώρα μας κατατάσσεται σταθερά στις χαμηλότερες θέσεις ως προς τους δείκτες εμπιστοσύνης του κοινού απέναντι στο εγχώριο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Μεγάλο μέρος των πολιτών θεωρεί πως ο Τύπος δεν υπηρετεί την κοινωνία, αλλά πολιτικά, οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, μέσα από σχέσεις αδιαφάνειας και διαπλοκής.

Το Solomon είναι ένα από τα ελάχιστα ανεξάρτητα δημοσιογραφικά εγχειρήματα στην Ελλάδα. Κατά τα τελευταία έξι χρόνια, έχουμε κάνει αποκαλύψεις που έχουν αναφερθεί στην ελληνική Βουλή, έχουμε αναδείξει θέματα που περνούν απαρατήρητα από τα μεγάλα Μέσα, έχουμε συνεργαστεί με αναγνωρισμένα Μέσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχουμε διακριθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ομάδα μας εργάζεται σε άμεση επαφή με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες, συνεργαζόμενη με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, και διοργανώνοντας κύκλους εργαστηρίων για νέους δημοσιογράφους.

Στόχος του Solomon είναι να παρουσιάσει στο κοινό ένα νέο μοντέλο δημοσιογραφίας: να υπενθυμίσει στους δημοσιογράφους τον αντίκτυπο που έχει η δουλειά τους στην κοινωνία μας, και να δημιουργήσει μια νέα νοοτροπία για το πώς οι αναγνώστες μπορούν να εμπλακούν με τα νέα ανεξάρτητα δημοσιογραφικά εγχειρήματα.

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε συλλογικά να αμφισβητήσουμε το καθιερωμένο πρότυπο των μέσων ενημέρωσης, να αυξήσουμε την εκπροσώπηση των μειονοτήτων στα μέσα ενημέρωσης και να οικοδομήσουμε το μέλλον της δημοσιογραφίας με την ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Βοηθήστε μας να κάνουμε τη διαφορά.

Thanks for reading Solomon

Sign up for our newsletter, so you don't miss out on our award-winning, public interest journalism.

You have Successfully Subscribed!