Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών στην εποχή της πανδημίας

 

Οι ψηφιακές αφηγήσεις δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου “Narrating COVID-19: Testimonies from Refugees and Migrants in a Time of Pandemic”, το οποίο υλοποιήθηκε από το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρική Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με σκοπό την ανάδειξη του ανθρωπιστικού ρόλου των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου αυτοέκφρασης για την αποτύπωση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων του COVID-19 σε ευπαθείς πληθυσμούς.

Nasruddin Nizami

Abdalrahman Omran

Noor Omran

Emrah Mokan

Jan Muhammad Muhammadi

Συντονιστές του έργου ήταν ο Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Πικουλής, Καθηγητής Χειρουργικής και Διευθυντής και του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρική Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κ. Μιχάλης Μεϊμάρης, Καθηγητής Νέων Τεχνολογιών και Μ.Μ.Ε. στην Επικοινωνία και την Εκπαίδευση του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου για τις Τεχνολογίες της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (Institute for Information Technologies in Education) της UNESCO.

Ομάδα έργου

Εβίκα Καραμαγκιώλη, MSc, PhD, Νομικός

Κορίνα Καραμαγκιώλη, E.I.D Imperial College

Hλιάνα Παπαγγελή, PhD (c), Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Έφη Γιάννου, ΜSc, Εκπαιδευτικός

Ελένη-Παναγιώτα (Έλντα) Στούπα, MSc Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Thanks for reading Solomon

We choose to change the narrative by offering a more inclusive and comprehensive approach to media, in an independent and sustainable way. Wanna get updates made just for you?

You have Successfully Subscribed!

Share This