Αύξηση κατά 25,7% των Ελλήνων που ζουν εκτός χώρας, καταγράφεται το 2019 συγκριτικά με το 2015, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, 1,039,257 Έλληνες ζουν εκτός χώρας το 2019 συγκριτικά με 826,306 το 2015.

Τα δεδομένα, που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις ανά πενταετία από το 1990 έως και το 2019, δείχνουν ότι μετά το 1990 υπήρξε σταδιακή μείωση του αριθμού των Ελλήνων που καταγράφονται να ζουν στο εξωτερικό. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται το 2005, ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, όπου σε σύγκριση με το 2000 καταγράφονταν 11,6% λιγότεροι Έλληνες να ζουν στην αλλοδαπή (-11,6%). Το 2015 παρατηρείται για πρώτη φορά από το 1990 αύξηση της ποσοστιαίας μεταβολής σε σύγκριση με το 2010- είναι η χρονιά που θεωρείται πως σηματοδοτεί την έναρξη της οικονομικής κρίσης- κατά 4,2%. Το ποσοστό εκτοξεύεται στο 25,7% το 2019 σε σύγκριση με το 2015

Στη Γερμανία παρατηρείται 80% αύξηση στον αριθμό των Ελλήνων που διαμένουν επισήμως εκεί, συγκριτικά με το 2015. Το 2019 στη Γερμανία ζουν 326,297, ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 163,819 πολίτες, η Αυστραλία με 117,702, η Τουρκία με 80,407 και ο Καναδάς με 66,549.

Αυτά τα νούμερα στηρίζονται σε εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καταγράφει τα μεταναστευτικά ρεύματα παγκοσμίως συλλέγοντας επίσημα στατιστικά στοιχεία από τις χώρες προορισμούς και αφορούν σε άτομα που ζουν σε χώρες εκτός της ημεδαπής την 1η Ιουλίου του 2019. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει Έλληνες που δεν έχουν καταγραφεί επισήμως στις αρχές της χώρας ότι διαμένουν μόνιμα στη συγκεκριμένη χώρα. Η βάση δεδομένων International Migration Stock των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνει εκτιμήσεις για τις χρονιές 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 και 2019. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς συλλέγουν τα δεδοδομένα μπορείτε να βρείτε εδώ.


Thanks for reading Solomon

We choose to change the narrative by offering a more inclusive and comprehensive approach to media, in an independent and sustainable way. Wanna get updates made just for you?

You have Successfully Subscribed!

Share This