18 / 12 / 2019

Τί αναπνεύσαμε το 2019 στο κέντρο της Αθήνας

The Visuals Έρευνα – Ανάλυση – Οπτικοποίηση Δεδομένων του Θανάση Τρομπούκη | @troboukis 18  Δεκεμβρίου, 2019 Στη στήλη The Visuals, πληροφορίες και δεδομένα αποκτούν διαστάσεις, αποχρώσεις και εικονοποιημένη αυτοτέλεια. Γίνονται δηλαδή: οπτικές ιστορίες.

Credits

Έρευνα:

Οπτικοποίηση Δεδομένων:

Tags:

Το 2019 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για όσους ζουν και κινούνται στην Αθήνα. Οι μετρήσεις της συγκέντρωσης μικροσωματιδίων PM 2.5 στο κέντρο της πόλης δείχνουν ότι οι κάτοικοι της πρωτεύουσας εκτέθηκαν σε επίπεδα που είναι πολλαπλάσια του επιτρεπτού ορίου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), ο ετήσιος επιτρεπτός μέσος όρος συγκέντρωσης μικροσωματιδίων PM 2.5 είναι τα 10 mg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα) ενώ το ανώτερο όριο του 24ωρου δεν πρέπει να ξεπερνά κατά μέσο όρο τα 25 μg/m3.

Αναλύσαμε τις μετρήσεις ενός αισθητήρα καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι τοποθετημένος σε εξωτερικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας για να δούμε ποια είναι η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε όσοι ζούμε και κινούμαστε στο κέντρο. Ο ιδιωτικός αισθητήρας, τις μετρήσεις του οποίου κατεβάσαμε από το PurpleAir.com – πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία που εμπορεύεται αντίστοιχες συσκευές καταγραφής της ποιότητας του αέρα και δημοσιεύει τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα της – από τα τέλη Ιανουαρίου του 2019 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2019 έκανε 385.816 μετρήσεις.

Ο μέσος όρος συγκέντρωσης μικροσωματιδίων PM 2.5 για όλο το 2019 ήταν 26,16 μg/m3, δηλαδή 2,6 φορές πάνω από το διεθνές όριο ασφαλείας των 10 μg/m3 που συστήνει ο Π.Ο.Υ. Επίσης, για 139 ημέρες από τις 293 που έκανε μετρήσεις ο αισθητήρας, ο μέσος όρος ημέρας ήταν άνω των 25 μg/m3. Η 7η Δεκεμβρίου του 2019 ήταν η χειρότερη ημέρα του χρόνου, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν συγκέντρωση κατά μέσο όρο 68,26 μg/m3. Στις 19 Νοεμβρίου στη μία το μεσημέρι, ο αισθητήρας κατέγραψε συγκέντρωση 284 μg/m3 PM 2.5 στην ατμόσφαιρα.

Τα μικροσωματίδια PM 2.5 ευθύνονται για εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως και προέρχονται από αυτοκίνητα, από εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού, από καύση άνθρακα, πετρελαίου και ξύλου για θέρμανση. Μελέτες έχουν συνδέσει την έκθεση του ανθρώπου σε αυτά τα σωματίδια με την αύξηση θανάτων από αναπνευστικά αίτια.

Οι συγκεκριμένες μετρήσεις που αναλύσαμε αποτελούν ένδειξη για την ποιότητα του αέρα στο κέντρο της Αθήνας καθώς δεν είναι στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από κάποιον επίσημο φορέα. Αναζητώντας δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, βρήκαμε πως το 2018 στην περιοχή του Πολυτεχνείου, οι μετρήσεις για μικροσωματίδια διαμέτρου μικρότερης των 2.5 μg ήταν κατά μέσο 51,4 μg/m3.

Τα στοιχεία για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε είναι ανησυχητικά. Υπολογίζεται ότι 8.327 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από παθήσεις που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι πως κανένας δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται γι’ αυτό.

Πατώντας πάνω σε κάθε σημείο, μπορείτε να δείτε τον μήνα και την ημέρα που αντιστοιχεί η μέτρηση (x και y) καθώς και τον μέσο όρο από τις μετρήσεις εκείνης της ημέρας (z) σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3).

More to read

Στήριξε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία!

Η ερευνητική δημοσιογραφία απαιτεί χρόνο και πόρους που δεν διαθέτουμε πάντα. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ελέγχουμε την εξουσία και να ασκούμε πίεση, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.