16 / 10 / 2019

Η κατάρα των “πλούσιων” χωρών

Η θεωρία του "resource curse" θέλει τις χώρες που είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους, όπως πετρέλαιο και ορισμένα ορυκτά, να έχουν χειρότερη οικονομία, λιγότερη δημοκρατία και να σκοράρουν χαμηλά στον δείκτη ειρήνης.

Credits

Έρευνα:

Οπτικοποίηση Δεδομένων:

Tags:

Η θεωρία του “resource curse” θέλει τις χώρες που είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους, όπως πετρέλαιο και ορισμένα ορυκτά, να έχουν χειρότερη οικονομία, λιγότερη δημοκρατία και να σκοράρουν χαμηλά στον δείκτη ειρήνης. Στο γράφημα που παρουσιάζουμε χρησιμοποιήσαμε δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων, από την Παγκόσμια Τράπεζα και από το Vision of Humanity που συγκροτεί τον παγκόσμιο δείκτη ειρήνης.

Στα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας φαίνονται τα κέρδη που έχει κάθε χώρα από την εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων ως ποσοστό επί τοις εκατό στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της. Ο δείκτης που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνει κέρδη από την εκμετάλλευση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του άνθρακα, των ορυκτών και των δασών. Αναλυτικές πληροφορίες για τον παγκόσμιο δείκτη ειρήνης μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Στο γράφημα, όσο πιο ψηλά είναι κάθε κύκλος, τόσο περισσότερα έσοδα έχει η χώρα από φυσικούς πόρους. Όσο πιο δεξιά στην οριζόντιο άξονα είναι, τόσο λιγότερη ειρήνη έχει. Το μέγεθος του κύκλου αντανακλά την κατάταξη της χώρας στη λίστα των 162 χωρών, για τις οποίες έχουμε διαθέσιμα στοιχεία για το 2017. Από τη λίστα λείπουν χώρες όπως η Συρία και η Βενεζουέλα, λόγω ελλιπών στοιχείων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με Python και τη βιβλιοθήκη Pandas.

More to read

Στήριξε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία!

Η ερευνητική δημοσιογραφία απαιτεί χρόνο και πόρους που δεν διαθέτουμε πάντα. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ελέγχουμε την εξουσία και να ασκούμε πίεση, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.