08 / 01 / 2020

Το μέγεθος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία