13 / 10 / 2020

Η «Μόρια 2.0» μετατρέπεται σε λάσπη για άλλη μια φορά

Μία σύντομη βροχόπτωση στη Λέσβο μετέτρεψε τα πάντα σε λάσπη σε μερικά κομμάτια του νέου καμπ, «Μόρια 2.0», για άλλη μια φορά. Πώς θα μοιάζει ο χειμώνας για τους χιλιάδες διαμένοντες του καμπ;

Credits

Βίντεο:

Tags:

More to read

Στήριξε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία!

Η ερευνητική δημοσιογραφία απαιτεί χρόνο και πόρους που δεν διαθέτουμε πάντα. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ελέγχουμε την εξουσία και να ασκούμε πίεση, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.